Τεχνικό Επιτελείο

Τεχνικό Επιτελείο

Σεροπιάν Μουράτ

Προπονητής

Μαχαίρας Παναγιώτης

Γενικός Αρχηγός

Μπακαλούμης Γεώργιος

Φροντιστής

Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος

Βοηθός Προπονητή Γυμναστής